U18 Tube Light
U18 TUBE LIGHT
Inquiry
Wattage: 20W 30W 40W
Voltage: 120V(100~120V)/230V(220~240V)
Operating Temp: -10°C to 35°C
Wave lenght: 254nm
Lamp type: UV-C
Life span: 9,000 H

U18_01.jpg

U18_02.jpg

U18_03.jpg

U18_04.jpg

U18_05.jpg